Fotky afganskej krajiny
Vlajka Afganistanu
Zväz Afgancov na Slovensku
Association of Afghans in Slovakia
Vlajka Slovenskej republiky
O nás
Výkonný výbor
Dozorná rada
Čestní členovia zväzu
Aktuality-Oznamy
Afganistan
Sponzori
Darujte 2% z dane
Kontakt
zans-mail

O NÁS

Zväz Afgancov na Slovensku ( ZANS ) je kultúrno-spoločenské združenie Afgancov trvalo žijúcich v SR.

Členmi ZANS sú občania SR afganského pôvodu alebo štátni príslušníci Afganistanu s trvalým pobytom na území SR.

Zväz Afgancov na Slovensku bol založený v roku 1997 a zaregistrovaný na MV SR pod číslom: 203/2-97/04755.

Ako vyplýva zo stanov ZAS, cieľom organizácie je dobrovoľne združovať občanov afganského pôvodu za účelom vzájomnej informovanosti a kultúrnej spolupatričnosti. Dôležitým poslaním ZANS je aj ochrana práv a slobôd svojich členov pri rešpektovaní práv a slobôd ostatných občanov a pri rešpektovaní všetkých zákonov SR. Činnosť ZAS spočíva v organizácii rôznych podujatí za účelom zachovania kultúry, tradícií a materinského jazyka. Jeho snahou je predstavovať Afganistan a afgansku kultúru slovenskej spoločnosti a upozorňovať svetovú verejnosť na afgansku katastrofu odohrávajúcu sa za posledné desaťročia.

Ak máte záujem stať sa členom Zväzu Afgáncov na Slovensku, vyplňte prihlášku a pošlite ju na adresu zväzu.

Afganci na Slovensku

Počet Afgancov žijúcich na Slovensku je premenlivý. Na základe dôvodu ich príchodu na Slovensko, môžeme hovoriť o dvoch kategóriách:

  • študenti, ktorí sa po ukončení štúdia rozhodli žiť na Slovensku,
  • utečenci.

Mladí Afganci žijúci na Slovensku študovali na vysokých školách na Slovensku napr. zdravotníctvo, strojníctvo, stavebníctvo, baníctvo, chémiu, ekonomiku, právo alebo iné odbory. Väčšina Afgancov trvalo žijúcich na Slovensku je ekonomicky aktívna. Momentálne žije na Slovensku aj niekoľko afganskych žien. V prevažnej miere ide o vysokoškolsky vzdelaných ľudí a väčšina z nich sa aj úspešne uplatnila v slovenskej spoločnosti. Medzi nimi sú lekári, veterinári, stavební, strojní, poľnohospodárski, banskí a chemickí inžinieri, ekonómovia, podnikatelia, právnici a magistri rôznych odborov. Vzdelanostná úroveň afganskej komunity na Slovensku je pomerne vysoká, napr. máme vysokoškolského profesora, vysokoškolských docentov, asistentov a odborníkov s titulom PhD. Afganci na Slovensku žijú prevažne v zmiešaných manželstvách a spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi tvoria početnú komunitu.